ตัดแร๊มพ์ ก้างปลา ทางขึ้นลงลานจอดรถ

งานตัดแร๊มพ์กางปลา ramp จอดรถ ทางเดิน ทางขึ้น-ลงลานจอดรถ 

งานตัดแร๊มพ์ เซาะร่องก้างปลา แร๊มพ์ก้างปลา เซาะร่องคอนกรีต พื้นถนนทางขึ้นอาคารลานจอดรถ ด้วย Floor saw โดยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานคอนกรีต 

เราเป็นมืออาชีพรับจ้าง รับเหมา งานเจาะ งานตัด งานเซาะร่อง พื้น ผนัง คาน คอนกรีต
ทุกโปรเจคของงาน การเจาะและตัด เรามีเครื่องมือ เครื่องสแกนเหล็กในคอนกรีต เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภัย ในการปฏิบัติงานเรามีการวางแผนการทำงาน เพื่อให้ได้งานคุณภาพ เสร็จตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด บนพื้นฐานความปลอดภัยของสถานที่และผู้ปฏิบัติงาน เป็นสำคัญ

 

                                
                              
Visitors: 91,026