เสาเข็มไมโครไพล์แบบกดด้วยระบบไฮโดรลิค

 


สาเหตุที่ทำให้เกิดบ้านทรุด เสาเข็มสั้นเกินไป การก่อสร้างในระบบฐานรากตื้น เช่นการใช้เสาเข็มสั้น 6 เมตร หรือชั้นดินที่มีลักษณะเป็นดินเหนียวอ่อน เมื่อมีน้ำหนักส่งผ่านจากเสาเข็มลงสู่ดินหรือระดับของน้ำใต้ดินลด ต่ำลง ดินจะยุบตัวมากและเป็นผลให้เสาเข็มทรุดตัวตามไปด้วย

เสาเข็มแตกหักเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บ้านมีปัญหาทรุดตัว ส่วนมากเสาเข็มจะแตกหักหรือเกิดการชำรุดในขณะที่ติดตั้ง เมื่อเสาของบ้านไม่ตรงกับเสาเข็มจะทำให้ฐานรากพลิกตัวหากสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นกับฐานรากส่วนใหญ่จะทรุดเอียง

ปลายเสาเข็มอยู่บนดินต่างชนิดกัน ปลายเสาเข็มบางส่วนของบ้านอาจอยู่ในดินเหนียวแข็งหรือชั้นทราย แต่ปลายเสาเข็มอีกส่วนหนึ่งอาจอยู่ในดินอ่อน ทำให้ฐานรากของบ้านทรุดตัวแตกต่างกัน

เกิดการเคลื่อนตัวของดิน การเคลื่อนตัวของดินมักจะเกิดจากผลกระทบจากภายนอก เช่น มีการขุดดินบริเวณข้างเคียงทำให้ดินเคลื่อนตัวดันเสาเข็มของบ้านให้เคลื่อนจากตำแหน่งเดิม เป็นสาเหตุการทรุดตัวที่มักจะเกิดขึ้นภายหลังจากสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เสาเข็มรับน้ำหนักไม่ได้ตามความต้องการ หากไม่มีการเจาะสำรวจสภาพขั้นดินอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ เช่น ไม่ทราบมาก่อนว่าดินใหม่ยังอยู่ในสภาพไม่แน่นตัว นอกจากจะไม่ช่วยรับน้ำหนักแล้วยังเป็นน้ำหนักบรรทุกกดลงบนเสาเข็ม เสาเข็มจึงรับน้ำหนักไม่ได้ตามที่คาดหมายไว้ ดังนั้นถึงแม้ใช้เสาเข็มชนิดเดียวกันและมีความยาวเท่ากับเสาเข็มบ้านข้างเคียง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถรับน้ำหนักได้เท่ากับเสาเข็มของบ้านข้างเคียงเสมอไป

เสาเข็มไมโครไพล์ ( Micro piles ) คือ  มีลักษณะเป็นเสาเข็มเหล็กแบบกลม ซึ่งตรงกลางเป็นรูกลวง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว เสาเข็มไมโครไพล์ ( Micro piles ) สามารถรองรับน้ำหนัก ปลอดภัยได้มากกว่า 15 ตัน และมีความยาวท่อนละ 1 เมตร  ซึ่งความยาวนี้สามารถเพิ่มได้โดยการนำเสามาต่อกัน โดยใช้วิธีการกดเสาเข็มด้วยเครื่องกดไฮดรอลิก  เนื่องจากเสาเข็มไมโครไพล์มีลักษณะกลวงจึงช่วยลดการสั่นสะเทือนขณะกด และช่วยลดความกระทบกระเทือนที่มีต่ออาคารข้างเคียง

เสาเข็มไมโครไพล์แบบกดด้วยไฮดรอลิก คือ เสาเข็มไมโครไพล์แบบกดด้วยไฮดรอลิกออกแบบมาเพื่อเสริมฐานรากในการรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างที่มีการทรุดตัวและแก้ปัญหาบ้านทรุดโดยเฉพาะ หลักการทำงานคือการใช้น้ำหนักอาคารในการถ่วง โดยการทำงานจะทำการขุดลงไปใต้ฐานรากอาคาร จากนั้นติดตั้งเครื่องไฮโดรลิกในตำแหน่งที่วิศวกรกำหนด แล้วกดเสาเข็มลงไปจนถึงชั้นดินแข็งและมีแรงกดตามที่กำหนด และทำการล็อกบ่ารับน้ำหนักไว้กับฐานโครงสร้าง

คุณสมบัติของเสาเข็มไมโครไพล์แบบกดด้วยไฮดรอลิก

สามารถกดลงได้ลึกกว่า 20 เมตร

รับน้ำหนักได้มากกว่า 15 ตัน

ใช้พื้นที่ในการทำงานน้อย โดยไม่ต้องรื้อโครงสร้างออก

ไม่มีแรงสั่นสะเทือน และไม่มีเสียงดังรบกวนพื้นที่ข้างเคียง

มีกระบวนการตรวจสอบความลึก และแรงดันขณะทำการกดเสาเข็ม

งานเสร็จไว สามารถเปิดพื้นที่ใช้งานได้ทันที

 

 

Visitors: 95,527